Створений рішенням Рівненської облради №33 від 28.02.95 р. Знаходиться на території Кузьмівської сільської ради на північний схід від с.Кузьмівка. Землекористувач - Кузь-мівське лісництво ДП "Березнівський лісгосп" (квартали 13, 14, 22, 23). Площа 450 га.

У геоморфологічному відношенні територія заказника знаходиться в межах Костопільської денудаційної рівнини Волинського Полісся і є заболоченою і меліорованою рівниною.

У заказнику охороняється заболочена ділянка лісу, заселена бобрами. Цей вид занесений до Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Додатку 3).

Приблизне місцерозташування заповідної території:

Джерело: Природно-заповідний фонд Рівненської області / під. ред. Ю. М.Грищенка. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 216 с.