Коефіцієнт заповідності - 6,5%. Коефіцієнт інсуляризованоеті - 0,37. На одного мешканця району припадає 1274,3 м  природно-заповідного фонду.

Сарненський район - адміністративна одиниця на півночі Рівненської області. Історична дата утворення - 1939 рік.  Адміністративний центр - м.Сарни. Район межує на півночі з Дубровицьким, на заході - з Володимирецьким, на сході - з Рокитнівським, на півдні - з Березнівським та Костопільським районами Рівненської області.  Територія - 1972 км2.  Населення - 100 117 осіб, з них міського 37 312, сільського 62 805.

Згідно з геоморфологічним районуванням (Маринич, 1961) територія району входить до складу підобласті Волинського та Житомирського Полісся, Сарненської акумулятивної рівнини, Клесівської і Костопільської денудаційних рівнин. Клесівська денудаційна рівнина охоплює південну га південно-східну частину району. У північному напрямку вона змінюється Сарненською акумулятивною рівниною, а в західному та південно-західному напрямках - Костопільською денудаційною рівниною.

Територія району в структурно-тектонічному плані розташована в межах Українського кристалічного щита (крайня східна частина), його північно-західного схилу — центральна частина та в межах Волино-Подільської плити — крайня південно-західна частина. Відповідно, на її більшій частині поширені флювіогляціальні, елювіальні, еолово-делювіальні утворення, а на сході - на денну поверхню виходять кристалічні породи фундаменту.

Корисні копалини району пов'язані як з кристалічними породами, так і з осадовими. Кристалічні породи розробляють для використання як облицювально-декоративний та будівельний камінь, бут, щебінь; в корі вивітрювання — родовище первинних каолінів. Осадові породи розробляють для видобування піску, глини, торфу, бурштину.

Клімат помірно-континентальний. Середня температура січня -5,2°С,  липня - +18,5°С.  Період з температурою понад +10°С становить 157 днів.  Середньобагаторічна сума опадів становить 590 мм, основна частина випадає у теплий період року. Висота снігового покриву - 12    см.  Територія знаходиться у вологій,  помірно теплій агрокліматичній зоні.  Всі 34 річки належать до басейну Дніпра, найбільші - Горинь та її притока Случ. Значна кількість озер збереглась у межиріччі Чакви і Льви (Сомине, Карасин, Озерце). В районі створені 11 ставків загальною площею водного дзеркала 350 га. Понад 50% території району становлять заболочені ґрунти. Поширені також дернові середньо- та слабопідзолисті (до 30%), дернові карбонатні, лучні. Близько 50% площі району — під лісами. Основні лісоутворюючі породи - сосна, береза, вільха, дуб, осика. Понад 13 тис. га припадає на болота, серед яких переважають низинні. Значне місце у природному ландшафті посідають луки.

Приблизне місцерозташування заповідної території:

Джерело: Природно-заповідний фонд Рівненської області / під. ред. Ю. М.Грищенка. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 216 с.