Рокитнівський район утворений у 1940 р. Розміщений у східній частині Рівненської області, він межує на заході з Дубровицьким, Сарненським, на півдні з Березнівським районами Рівненської області, на сході - з Олевським районом Житомирської області та на півночі з Пінським районом Брестської області Республіки Білорусь. Площа району - 2,35 тис. км2. Чисельність населення - 52 806 осіб, з них міського - 9 390, сільського - 43 516.

Район розташований у межах Поліської низовини. Згідно з геоморфологічним районуванням знаходиться у двох районах - Сарненській акумулятивній рівнині та Клесівській денудаційній рівнині. Поверхня плоско-хвиляста з денудаційними формами рельєфу. Висота до 140-170 м. Територія району у структурно-тектонічному плані розташована у межах Українського кристалічного щита (східна частина) та його північно- західного схилу (західна частина). Кристалічні протерозойські породи, представлені житомирськими, осницькими та клесівськими комплексами (граніти, гранодіорити, діорити, габр-діабази, габро), виходять на дочетвертинну поверхню. Схилова частина кристалічного фундаменту перекрита мезо-кайнозойськими осадовими утвореннями.

Середня температура січня -5,6°С, липня - +17°С. Період з температурою понад +10°С становить 157 днів. Опадів 544 -640 мм нарік, основна частина їх випадає влітку. Висота снігового покриву 14 см. Район розташований у вологій, помірно теплій агрокліматичній зоні.

Гідрографічна сітка району представлена річками басейну Дніпра - Ствигою, Перерослю, Львою. Долини річок слабовиражені, з широкими заплавами. В районі створено 12 водойм, у тому числі Осницьке водосховище на річці Льві, площа водного дзеркала якого 388 га. Ґрунти дернові (32% площі району), дерново-підзолисті (23%), лучно- болотні, болотні, торфово-болотні та торфовища (30%). Лучно-болотні місцевості складають основу сучасного ландшафту району. Понад 33 тисячі га території займають болота, найпоширеніші в північній частині (масиви Морочне, Кремінне га інші). Це найзаболоченіша частина Українського Полісся.

Лісами занято 154,3 тисячі га. Основна порода - сосна (понад 80% лісовкритої площі), менш поширені береза (11 %), вільха, дуб.

Коефіцієнт заповідності - 13,9%. Коефіцієнт інсуляризованості - 0,26. На одного мешканця району припадає 6192,3 м  природно- заповідного фонду.

Приблизне місцерозташування заповідної території:

Джерело: Природно-заповідний фонд Рівненської області / під. ред. Ю. М.Грищенка. – Рівне : Волин. обереги, 2008. – 216 с.