Рівненський природний заповідник (масиви “Сира Погоня”, “Переброди”)

Рівненський природний заповідник створений Указом Президента України №356/99 від -03.04,1999 р. (постанова Кабінету Міністрів України №Ї271 від 14.08.2003 p.). До його складу входять два болотних масиви.

Масив "Сира Погоня" знаходиться на південь від с.Грабунь та на північ від с.Більськ Рокитнівського району Рівненської області.

Загальна площа масиву - 9 926 га, з них лісів - 5 059 (51 %), боліт - 4 650,9 (46,9%), водойм - 12,2 (0,1%). Масив розташований на території двох лісництв Рівненського природного заповід-ника - Більського та Грабуньського. В Рокитнівському районі знаходиться частина масиву Переброди (Старосільське лісництво), площею 5 892 га (опис цього масиву наведено в Дубровицькому районі).

Згідно з удосконаленою схемою фізико-географічного районування України (Маринич О.М. та інші, 2003) масив “Сира Погоня” належить до Колківсько-Сарненського фізико- географічного району області Волинського Полісся Поліського краю зони мішаних лісів. Болотний масив “Сира Погоня” є відокремленим урочищем найбільшого в Україні болотного масиву “Кремінне”, розташованого в улоговині на межиріччі Льви та Ствиги у прадолині, яка має назву “Стир- Словечно”.

У геотектонічному відношенні територія масиву “Сира Погоня” розташована на стику північно- західного схилу Українського щита і Волино-Подільської плити у межах Осницького мегаблоку, обмеженого Сущано-Пержанською та Горинською тектонічними зонами.

Згідно з геоморфологічним районуванням (Маринич, 1961) територія входить до складу підобласті Волинського та Житомирського Полісся. Сарненська акумулятивна рівнина є надзаплавною терасою р.Горинь і р.Случ. Рельєф Сарненської акумулятивної рівнини сформований в результаті ерозійних, еолових та біогенних процесів. Основні форми рельєфу - це долини невеликих водотоків, останці флювіогляціалу, дюни, болотні масиви.

Глибина торфового покладу становить 4 м. Торф має високу кислотність та низьку зольність (3-7%), підстеляється піском. Поверхню незаболочених ділянок складають переважно плейстоценові алювіальні піщані відклади, на яких сформувалися дерново- підзолисті ґрунти.

За геоботанічним районуванням України (1977) територія масиву належить до Європейської широколистяно-лісової області, Східноєвропейської провінції, Західнополіського (Ковельсько-Сарненського) округу і знаходиться біля його східної межі.

На території масиву переважають оліготрофні болотні угруповання, які разом з рідкісними грядово-мочажинними ценозами створюють унікальний для України та Центральної Європи горбисто-мочажинний комплекс. По периферійній частині боліт трапляються мезотрофні ценози. Найбільші площі займають пухівково-сфагнові ценози. Під ярусом сосни з пухівкою співдомінують багно болотне, журавлина болотна, буяхи. Горби, які займають ці угруповання, овально-видовженої форми, подекуди нагадують гряди. Обводнені видовжені мочажини суцільно вкриває сфагном,  їх трав'яний покрив розріджений (20-30%), тут домінують шейхцерія болотна та деякі осоки (багнова та здута). Значну площу займають соснові ліси, є ділянки лісів вільхи чорної.

На масиві виявлено 15 видів рослин з Червоної книги України: верба чорнична, гніздівка звичайна, журавлина дрібноплода, любка дволиста, плаун річний, росички англійська та проміжна, ситник бульбистий, хамедафна чашкова, шейхцерія болотна, цибуля ведмежа, коручки широколиста та темночервона, лілія лісова, лікоподієлла заплавна. Із видів, які охороняються в Рівненській області, варто відмітити вербу лапландську, росичку круглолисту, астрагал піщаний, гвоздику несправжньорозчепірену, осоки багнову, дводомну, тонкокореневищну, пухирники малий та середній, їжачу голівку маленьку та інші. Горбисто- мочажинний болотний комплекс з пригніченою сосною, фускум-сфагнові угруповання зпригніченою сосною і шейхцерієво-сфагнові ценози занесені до Зеленої книги України.

Із видів тварин, занесених до Червоної книги України, трапляються горностай, очеретянка прудка, сорокопуд сірий, сова бородата, пугач, журавель сірий, глушець, орлан-білохвіст, підорлик малий, змієїд, лелека чорний, ропуха очеретяна, махаон, жовтюх торфовищний, ведмедиця велика. До рідкісних тварин належить також вовчок горішковий, деркач, баранець великий, жовна зелена, дятел трипалий, сиворакша, плиска жовтоголова, тинівка лісова, мухоловка білошия та мала, черепаха болотяна, ящірка живородна, кумка звичайна, рахкавка звичайна, вусач- тесляр, синявець торфовищний, прочанок Едип, п'ядун березолистий, перконія сіра та інші. Поширені також сарна європейська, кабан звичайний, куниця лісова, вовк, слуква, крижень, тетерук, орябок, гадюка звичайна, вуж звичайний, веретільниця ламка і багато інших тварин.

Read More — Рівненський природний заповідник (масиви “Сира Погоня”, “Переброди”)

Рівненський природний заповідник (масив Сомине, Карасинське лісництво)

Рівненський природний заповідник створений Указом президента№356/99 від 03.04.1999 р. Постанову КМУ № 1271 від 14.08.2003.

Масив Сомине знаходиться в Сарненському районі Рівненської області між селами Клесів, Пугач, Рудня-Карпилівська та Карасин.  Загальна площа масиву - 10 852 га, з них лісів 4 245,9 га, (31,9%), боліт - 6191,7 га (57,2%), воойм - 111,5 г (1%).  Масив Сомине  входить до складу Карасинського лісництва Рівненського пиродного заповідника.

Згідно з удосконаленою схемою фізико-географічного районування України (О.М.Маринич та інші, 2003) масив “Сомине” належить до області Волинського Полісся Поліського краю зони мішаних лісів, до Колківсько-Сарненського фізико-географічного району.

У геотектонічному відношенні територія масиву “Сомине” розташована на стику північно-західного схилу Українського щита і Волино-Подільської плити в межах Осницького мегаблоку, обмеженого Сущано-Пержанською та Горинською тектонічними зонами.  Поширені флювіогляціальні, елювіальні, еолово-делювіальні утворення.

Згідно з геоморфологічним районуванням (Маринич, 1961) територія масиву входить до складу підобласті Волинського та Житомирського Полісся, геоморфологічних районів Клесівська денудаційна рівнина та Сарненська акумулятивна рівнина. Клесівська денудаційна рівнина охоплює південну та південно-східну частину ділянки “Сомине”, а в структурно-тектонічному плані відповідає виступу щита. У північному напрямку вона змінюється Сарненською акумулятивною рівниною у вигляді уступу з відносним перевищенням біля 10 м.

Поверхня рівнини хвиляста з абсолютними позначками 150-165 м. Близьке до поверхні (10м) залягання порід фундаменту та його виходи на денну поверхню сприяли утворенню тут денудаційних останців кристалічних порід щита у вигляді підвищень з відносним перевищенням до 10-15 м та площею від декількох квадратних метрів до декількох квадратних кілометрів. Поверхня останців покрита чохлом еолово-делювіальних та елювіально-делювіальних утворень потужністю від сантиметра до декількох метрів, а також різновеликими валунами кристалічних порід.

Масив багатий торфовими покладами. Середня глибина торфових покладів становить 1,7 м, максимальна - 3 м. Торф майже скрізь підстилається піском і лише в місцях з найбільшою глибиною має сапропелеподібний прошарок. Ступінь розкладу торфу в середньому 35%. У нижній частині переважає очеретяний торф, вище знаходиться осоковий, над яким на частині площі є шар із сфагнового, пухівково-сфагнового або осоково-сфагнового торфу. На підвищених ділянках поширені дерново-підзолисті ґрунти на пісках.

Угіддя розташоване на межиріччі Случа та Льви, є частиною найбільшого болотного масиву України — “Кремінне”. До нього прилягають переважно заліснені території. На північ і північний схід розташовані інші значної площі болота, які тягнуться на десятки кілометрів і включають інші ділянки Рівненського природного заповідника -- “Сиру Погоню” і “Переброди”.

Частина боліт масиву меліорована, але в цілому він добре збережений. Найбільш порушене урочище “Сехівське-Кремінне”, де раніше велись торфорозробки. Деякі карти торфорозробок заповнені водою і є кормовою базою багатьох видів мігруючих і гніздових птахів.

Серед масиву знаходиться озеро Сомине, яке має загальну площу 99 га (водне дзеркало - 61 га, прибережна смуга - 38 га). Максимальна глибина -13м, об'єм - близько З млн. мз. По периферії озера росте смуга очерету завширшки 3-8 метрів.

За геоботанічним районуванням України (1977) район належить до Європейської широколистянолісової області, Східноєвропейської провінції, Західнополіського (Ковельсько- Сарненського) округу і займає його крайню північно-східну частину.

На території переважають мезотрофні осоково-сфагнові болота з домінуванням осоки пухнатоплодої і сфагнових мохів (Sphagnum centrale, S. fallax, S. cuspidatum, S. subsecundum, S. magellanicum, S. palustre).  Тут часто трапляються вовче тіло болотне, бобівник трилистий, ринхоспора біла, смовдь болотна, очерет звичайний, росичка круглолиста, вербозілля звичайне, верби попеляста і лапландська. Є угруповання близького видового складу з домінуванням осок здутої і високої, очерету звичайного, пухівки стрункої. Чимало тут рідколісних (з березою пухнастою) боліт такого ж видового складу. Є значні ділянки олігомезотрофних боліт з домінуванням пухівки піхвової та евтрофних осокових боліт. На підвищених ділянках трапляються соснові ліси різного ступеня зволоження - сухі лишайникові соснові ліси, зеленомохові соснові ліси, вологі молінієві. Є заболочені вільхові (Sphagna squarrosi-Alnetum) та соснові (Vaccinio uliginosi-Pinetum) ліси, вологі сосново-березово-вільхові ліси. По периферії озера наявна смуга завширшки 2-6 м з домінуванням очерету. Трапляються невеликі ділянки сухих піщаних лук з домінуванням булавоносця сіруватого.

В угідді виявлено багато рідкісних видів флори, в т. ч. льодовикових реліктів. Тут зростають 12 видів рослин з Червоної книги України (пальчатокорінники м'ясочервоний і Фукса, росичка проміжна, хамарбія болотна, щитолисник звичайний, ситник бульбистий, лікоподієла заплавна, плаун річний, шейхцерія болотна, шолудивник королівський, верба чорнична, любка дволиста), один вид з Європейського червоного списку (смілка литовська), один вид з Бернської конвенції (сон широколистий), 22 регіонально рідкісні види.

Із    видів тварин, занесених до Червоної книги України, трапляються видра річкова, борсук звичайний, норка європейська, горностай, рись звичайна, сорокопуд сірий, сова бородата, сичик-горобець, пугач, кульон великий, журавель сірий, глушець, підорлик малий, змієїд, лелека чорний, ропуха очеретяна, махаон, мінливець великий, стрічкарка блакитна, сколія степова та інші. З рідкісних тварин трапляються лось європейський, деркач, шуліка чорний, лунь лучний, сова болотяна, плиска жовтоголова, мухоловка білошия, рахкавка звичайна, прочанок Едип та інші. Тут також водяться їжак білочеревий, кріт європейський, мідиці мала і середня, бобер, лисиця, куниця лісова, бугай, чапля сіра, гуска сіра, крижень, чирянки мала і велика, попелюх, погоничі звичайний і малий, курочка водяна, лиска, чайка, коловодник лісовий, набережник, крячки чорний, білокрилий, річковий і малий, веретільниця ламка, гадюка звичайна, часничниця звичайна, квакша звичайна та інші представники фауни.

Read More — Рівненський природний заповідник (масив Сомине, Карасинське лісництво)